ONKbrouwen logo

Privacyverklaring

Identiteit
De website van het ONK Brouwen valt onder verantwoordelijkheid van Ernst de Moor.

Contactgegevens:
Ernst de Moor,
info@onkbrouwen.nl

Doel van deze website
Deze website dient twee doelen:

  • De website biedt een historisch overzicht van uitslagen van de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) bierbrouwen. Ook de uitslagen van Bokbier Open Nederlandse Kampioenschappen (BONK) zijn beschikbaar op deze website.
  • De website biedt ook een inschrijf- en keuringssysteem voor bierbrouwwedstrijden.

Voor deze doeleinden is het nodig persoonsgegevens te verwerken. Deze pagina legt uit welke gegevens wij vastleggen, en waarom.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
Deze website slaat bij het inschrijven voor een wedstrijd de volgende gegevens op:

  • Naam en woonplaats
  • e-mailadres
  • Lidmaatschap van brouwvereniging

Deze gegevens bewaren wij, zodat de wedstrijdorganisatie contact met je kan opnemen.
Het bewaren van je gegevens maakt het ook eenvoudiger om de volgende keer in te schrijven, je e-mailadres volstaat dan.
 
Privacy van je gegevens.
Wij maken je gegevens alleen bekend aan de wedstrijdorganisatie.
Bij het inschrijven sturen wij je de gegevens ter controle toe in een e-mail.
Je krijgt dan ook de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen, waarna je de gegevens zelf kunt aanpassen.
Aanpassingen kun je ook doorgeven door de e-mail te beantwoorden, of middels het contactformulier.
Wij delen je gegevens niet met anderen zonder je uitdrukkelijke toestemming.
 
Beveiliging van de server
De server waarop de gegevens staan is beveiligd met moderne standaarden (o.a. 100% score volgens internet.nl en versleuteling van gegevens).
 
Verwijderen van gegevens
Indien je niet langer in de database wilt staan, kun je dat kenbaar maken middels het contactformulier.
Wij verwijderen dan je persoonlijke gegevens uit de database.
Na verwijdering blijven je uitslagen anoniem staan, zodat de statistieken nog wel kloppen.
Als je niets laat weten zullen de gegevens net zo lang opgeslagen worden als deze website bestaat.
 
Wedstrijduitslagen
De website houdt uitslagen van de Open Nederlandse Kampioenschappen bierbrouwen bij. Deze gegevens worden voor statistieken gebruikt, en de uitslagen zijn openbaar beschikbaar gesteld. Daarbij wordt alleen de naam van de deelnemer getoond, als die vooraf toestemming heeft gegeven.

Toestemming voor publicatie naam
Bij het inschrijven kun je aangeven of wij je naam bij de uitslagen mogen publiceren. Het aanvinken van het betreffende boxje geldt als explicite toestemming hiervoor. Na het inschrijven kun je een wachtwoord instellen, om je persoonsgegevens aan te passen en je persoonlijke uitslagen te bekijken. Je kunt dan ook de toestemming wijzigen.

Mocht je eerder hebben meegedaan met een ONK, maar staat je naam niet bij de uitslagen? Je kunt dan via deze pagina alsnog toestemming geven, of stuur ons een bericht via het contactformulier.
De toestemming geldt voor alle uitslagen die aan jouw persoon gekoppeld zijn.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Ook is er geen sprake van geautomatiseerde gegevensverzameling.

Verwerking derde landen (buiten EU)
Er vindt geen verwerking van uw gegevens buiten de EU plaats

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag je een eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ONK Brouwen. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ONK Brouwen een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die van jou geregistreerd staan naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen aan info@onkbrouwen.nl
ONK Brouwen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.