ONKbrouwen logo

Privacyverklaring

Identiteit
De website van het ONK Brouwen valt onder verantwoordelijkheid van Ernst de Moor.

Contactgegevens:
Ernst de Moor,
info@onkbrouwen.nl

Doel van deze website
Deze website dient twee doelen:

  • De website biedt een historisch overzicht van uitslagen van de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) bierbrouwen. Ook de uitslagen van Bokbier Open Nederlandse Kampioenschappen (BONK) zijn beschikbaar op deze website.
  • De website biedt ook een inschrijf- en keuringssysteem voor bierbrouwwedstrijden.

Voor deze doeleinden is het nodig persoonsgegevens te verwerken. Deze pagina legt uit welke gegevens wij vastleggen, en waarom.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
Deze website slaat bij het inschrijven voor een wedstrijd de volgende gegevens op:

  • Naam en woonplaats
  • e-mailadres
  • Lidmaatschap van brouwvereniging
  • Foto's van alle onderdelen van de wedstrijd, uitslagen en prijsuitreiking

Deze gegevens bewaren wij, zodat de wedstrijdorganisatie contact met u kan opnemen.
Het bewaren van uw gegevens maakt het ook eenvoudiger om de volgende keer in te schrijven, uw e-mailadres volstaat dan.
 
 
Privacy van uw gegevens.
Wij maken uw gegevens alleen bekend aan de wedstrijdorganisatie. De foto's zijn publiek.
Bij het inschrijven sturen wij u de gegevens ter controle toe in een e-mail.
Aanpassingen kunt u doorgeven door het betreffende bericht te beantwoorden, of middels het contactformulier.
Wij delen uw gegevens niet met anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 
 
Beveiliging van de server
De server waarop de gegevens staan is beveiligd met moderne standaarden (o.a. 100% score volgens internet.nl).
Wij slaan geen inloggegevens (zoals wachtwoorden) op, omdat het systeem zo is ontworpen dat alles werkt zonder in te loggen.
 
Verwijderen van gegevens
Indien u niet langer in de database wilt staan, kunt u dat kenbaar maken middels het contactformulier.
Wij verwijderen dan uw persoonlijke gegevens uit de database.
Als u ook uw naam en woonplaats wilt laten verwijderen, blijven de uitslagen anoniem staan, zodat de statistieken nog wel kloppen.
Als u niets laat weten zullen de gegevens net zolang opgeslagen worden als deze website bestaat.
 
Wedstrijduitslagen
De website houdt uitslagen van de Open Nederlandse Kampioenschappen bierbrouwen bij. Deze gegevens worden voor statistieken gebruikt, en de uitslagen zijn openbaar beschikbaar gesteld. Daarbij worden alleen de naam en woonplaats van de deelnemer getoond. Op uw verzoek kunnen we ook de naam en woonplaats verwijderen, uw uitslagen worden dan anoniem getoond.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Ook is er geen sprake van geautomatiseerde gegevensverzameling.

Verwerking derde landen (buiten EU)
Er vindt geen verwerking van uw gegevens buiten de EU plaats

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag u een eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ONK Brouwen. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ONK Brouwen een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die van u geregistreerd staan naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@onkbrouwen.nl
ONK Brouwen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.